פנסיה

פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית חיסכון אשר מכסה את המבוטח מבחינת צבירה פנסיונית, אובדן כושר עבודה, פנסיית נכות ומוות (בדמות קצבת שאירים). במסגרת רפורמה שחלה בשוק ההון בכלל ובקרנות הפנסיה בפרט, פתוח כיום תחום קרנות הפנסיה לתחרות. במסגרת התחרות ניתנת האפשרות לכל מבוטח להצטרף לכל קרן פנסיה בה הוא מעוניין.

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה

קרן פנסיה היא  מוצר פנסיוני הכולל, בנוסף לחיסכון לגיל הפרישה, גם כיסוי למקרה פטירה (פנסיית שאירים) וכיסוי למקרה נכות או אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות). הכיסויים לשאירים ולנכות מתנהלים בערבות הדדית של כל חברי הקרן (העמיתים), לעומת ביטוח מנהלים המתנהל כחוזה אישי, בו הכיסויים הביטוחיים מובטחים ע"י חברת הביטוח.

ניהול הסיכונים בערבות הדדית של העמיתים, מוזיל לעמית בקרן הפנסיה את עלויות, לצד הסיכון או הסיכוי שבתשואה הדמוגרפית.

 

מה כוללת קרן פנסיה?

 • שכיר - הפקדות באחוזים מהמשכורת החודשית ע"י המעביד והעובד

 • הפקדה של עצמאי לקרן הפנסיה, משולמת כולה ע"י העמית העצמאי

 • ערבות הדדית - העמיתים בקרן הפנסיה מבטחים את עצמם

 • החיסכון שיצטבר בקרן, ישולם לעמית השכיר או העצמאי, כקצבה חודשית לכל החיים, לאחר פרישתו

 • במקרה של פטירה מוקדמת של  העמית - תשולם פנסיית  שאירים לשאיריו

 • כיסוי למקרה של נכות/אובדן כושר עבודה - תשולם למבוטח פנסיית נכות

 • הטבות מס - קיימת זכאות לזיכוי וניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאיים

 • דמי ניהול - משולמים לחברה המנהלת את קרן הפנסיה, מההפקדה החודשית ומהצבירה השנתית

 

כמה נצבר בחיסכון הפנסיוני?

החיסכון שנצבר לזכות העמית בקרן הפנסיה, עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקרן, בתשואה וברווחים על כספי החיסכון, במסלול הביטוח הנבחר, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות של כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, במעבר בין מעסיקים.

 

כמה מפקידים לקרן פנסיה?

בהפקדות של שכירים: על חשבון העובד - עד 7% מהשכר החודשי ברוטו. על חשבון המעסיק - עד 7.5% לתגמולים וכן עד 8.33% לפיצויים. מאחר והחיסכון בקרן הפנסיה המקיפה, נהנה מהבטחת תשואה בשיעור 4.8% לשנה, על 30% מהחיסכון, ההפקדה החודשית מוגבלת בתקרה בגובה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.

הפקדת עצמאי לקרן הינה בשיעור עד 16% מההכנסה המזכה.

עמית בקרן הפנסיה רשאי לבחור ולשנות במהלך הדרך את מסלול הביטוח בהתאם למצבו המשפחתי ולצרכיו. מסלול הביטוח משפיע על שיעור הכיסוי לשאירים ולנכות, ועל החיסכון שיעמוד לרשותו בפרישה.

 

יתרונות קרן פנסיה

 • גמישות בבחירת מסלולי הביטוח, בהתאמה לצרכי הלקוח.

 • גמישות בבחירת מסלולי פנסיית זקנה בפרישה, בהתאמה למצבו האישי של הלקוח ולהעדפותיו.

 • עלויות נמוכות של כיסוי שאירים ונכות בהשוואה לביטוח מנהלים.

 • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית. (בהתאם למוצע בכל קרן)

 • 30% מכספי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות, הצמודות למדד ונושאות ריבית מובטחת בשיעור 4.8% לשנה.