ביטוח השתלות ותרופות

תרופות והשתלות

הרובד הראשון והחשוב ביותר בביטוח הבריאות הינו ביטוח תרופות והשתלות מיוחדות בחו"ל.

ביטוח תרופות מסייע מידיי יום לאלפי אזרחים בישראל, אשר לקו במחלה או בבעיה רפואית אשר התרופה בגינה אינה כלולה בסל שירותי הבריאות. ביטוח זה, שעלותו נמוכה יחסית, חוסך מאותם חולים את הצורך לשאת בנטל ההוצאה הכספית הכבדה הכרוכה בקניית התרופה באופן פרטי.

ביטוח השתלות מכסה השתלה עוד לפני שהמחלה מגיעה לשלביה הקריטיים והיא יכולה להתבצע בכל מקום שבו ימצא איבר מתאים.

ביטוח תרופות

ביטוח תרופות מכסה תשלום עבור תרופות  אשר לא נכללו בסל הבריאות.

רשימת התרופות הכלולה בסל הבריאות מצטמצמת ומשתנה מידיי שנה, ועבור אדם החולה במחלה שמחייבת אותו ליטול תרופה מסוימת – ביטוח תרופות עשוי להטות את הכף.

 

רשימת התרופות בסל הבריאות אינה כוללת תרופות חדשות ויקרות , כאשר במקרים מסוימים דווקא הן אלו שעשויות להציל חיים או להקל על החולה.

 • ביטוח תרופות המוצע על ידינו מכסה תשלום עבור רכישת תרופות שלא נכללות בסל הבריאות, גם אם הן לא אושרו על ידי משרד הבריאות. על המבוטח חלה השתתפות עצמית לגבי עלות המרשם מדי חודש.

 • ביטוח תרופות מכסה הוצאות לרכישת תרופות עד לסכום הנקוב בפוליסה למשך כל תקופת הביטוח.

 

ביטוח השתלות בארץ ובחו"ל

ביטוח השתלות מקצר את זמן ההמתנה ואף נותן למבוטח יד חופשית בבחירת הרופא המנתח והמקום בו הוא מעוניין לעבור את ההשתלה.

 

כמו כן, הכיסוי הרפואי במסגרת ביטוח השתלות כולל :

 • השתלות בארץ ובעולם ללא השתתפות עצמית.

 • תשלום כרטיסי טיסה למבוטח ולמלווה.

 • החזרים כספיים בגין הוצאות שהייה במקום ההשתלה בחו"ל (למבוטח ולמלווה).

 • תשלום לרופאים ולמוסדות הרפואיים עבור בדיקה והערכה רפואית.

 • תשלום עבור השגת האיבר למושתל.

 • אחריות לשימור האיבר להשתלה ושינועו למרכז הרפואי בו מתבצעת ההשתלה.

 • תשלום שכר הרופאים המנתחים והצוות הרפואי.

 • מימון תשלום האשפוז בחו"ל משלושים יום לפני ההשתלה ועד 180 ימים מביצוע הניתוח.

 • תשלום וארגון החזרת המבוטח לאחר ההשתלה לישראל.

 • הטסה רפואית של המבוטח לאחר ההשתלה לישראל (במידה ויש צורך).

 • תשלום עבור טיפולים כתוצאה מההשתלה.

 • הוצאות תשלום הטסת גופה במקרה של פטירה.

 • מימון הבאת רופא מומחה מחו"ל לישראל במידת הצורך.

 

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה