ביטוח ניתוחים

ביטוח ניתוחים

אצל רובנו, הצטרפות לביטוח ניתוחים נראית כמו דבר רחוק. מצב זה הינו אנושי וטבעי, מכיוון שנוח להדחיק את המחשבה שיתכן ונזדקק לניתוח בארץ או בחו"ל באחד הימים. קל שבעתיים להתעלם מנושא זה כאשר מצב הבריאות שלכם תקין והבריאות בשיאה, יחד עם זאת, חשוב לקחת בחשבון מספר עובדות שמצביעות על חשיבותו של ביטוח ניתוחים פרטי.

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה

 • ביטוח הבריאות דרך קופות החולים מחייב השתתפות עצמית גבוהה במקרים רבים, בעת הפעלתו. הוא מממן רק חלק מהניתוחים וגם לגביהם קיימות לעיתים הסתייגויות שעלולות להשאיר אתכם ללא כיסוי מספק, כך שתידרשו להשלמת התשלומים מכיסכם הפרטי.

 • כאשר כבר מתעוררת בעיה רפואית לפני עריכת הביטוח, הופך החיתום הרפואי/ ביטוחי לקשה יותר. לכן מומלץ להצטרף לביטוח מוקדם ככל הניתן.

 • ככל שמבוטח צעיר יותר, עלות פוליסת הניתוחים שלו נמוכה יותר וכוללת כיסויים רחבים יותר שתקפים לכל החיים, כל עוד הפוליסה משולמת ותקפה.

 • בשונה מרוב תוכניות הביטוח דרך קופות החולים, כל הרוכש ביטוח ניתוחים באופן פרטי, רשאי לקבוע מי יהיה הרופא המנתח ו/ או הרופא המרדים, מתי יבוצע הניתוח ובאיזה מרכז רפואי.

 

מסיבות אלה ואחרות, ביטוח ניתוחים פרטי, הופך בשנים האחרונות לצורך קיומי.

 

תוכנית ביטוח הניתוחים וההשתלות שלנו כוללת:

 • כיסוי ניתוח בבית חולים פרטי בישראל.

 • כיסוי ניתוח בבית חולים ציבורי בישראל.

 • כיסוי ניתוח והשתלות בחו"ל.

 

כיסוי ניתוח בבית חולים פרטי בישראל כולל:

 • שתי התייעצויות עם רופא מומחה או מנתח לפני ניתוח.

 • תשלום שכר המנתח.

 • שכר רופא נוסף.

 • שכר רופא מרדים.

 • הוצאות חדר ניתוח.

 • דמי אשפוז עד 30 ימי אשפוז.

 • בדיקת פתולוגיה

 • תשלום שכר אחות לאחר הניתוח

 • השתתפות בעלות שתלים

 • השתתפות בשכירת טלפון צמוד בבית החולים

 • מימון הסעת המבוטח באמבולנס אל ומבית חולים בישראל

 • הביטוח יכסה טיפולים שונים אשר נערכים בעקבות ניתוח,כגון: פיזיותרפיה, רדיותרפיה וכימותרפיה, עד לתקרה הרשומה בדף פרטי הביטוח.

 

כיסוי הוצאות ניתוח בבית חולים ציבורי בישראל:

במידה והניתוח משולם על ידי המערכת הציבורית ו/או קופות החולים, תשלם חברת הביטוח פיצוי מיוחד למבוטח בסך 50% מעלות הסכום שהיה משולם על ידה למנתח (פיצוי זה לא חל במקרה של השתלה).

 

כיסוי הוצאות ניתוח בבית חולים בחו"ל:

 • כיסוי כל הוצאות הניתוח בחו"ל בבית חולים שבהסכם.

 • 150% מעלות ניתוח במידה והמנתח או בית החולים אינם כלולים בהסכם.

 • במקרה של פטירה תשלם חברת הביטוח את הטסת הגופה עד לסך הרשום בפוליסה.

 • במקרה של ניתוח לב פתוח או ניתוח מוח אשר לא ניתן לבצע בארץ בתוך זמן סביר, תשלם חברת הביטוח גם את ההוצאות כרטיסי טיסה למבוטח ולמלווה והוצאות שהיית המלווה בחו"ל.

 

בדקו עוד היום הצטרפות לביטוח ניתוחים פרטי והבטיחו כי במקרה של צורך בניתוח, הנכם מכוסים כראוי, כך שתזכו בתשלומים הכבדים הנלווים לתהליך מורכב זה.