ביטוח דירה

ביטוח דירה

הבית הוא אחד הנכסים היקרים ביותר לך ולמשפחתך ומכיל בתוכו את החפצים האישיים ויקרי הערך, אותם צברת במהלך חייך. לפיכך, כאשר אנו בונים את תוכנית הביטוח המתאימה ביותר עבורך, אנו מתחשבים בכיסויים השונים המרכיבים אותה: ביטוח מבנה, ביטוח תכולה, ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים.

אנו ב-י.פרי סוכנות לביטוח, מודעים לכך שהבית הוא אחד הנכסים היקרים ביותר לך ולמשפחתך, המכיל בתוכו את החפצים האישיים ויקרי הערך שאותם צברת במהלך חייך. לפיכך, כאשר אנו בונים את תוכנית הביטוח המתאימה ביותר עבורך, הדבר המרכזי שעומד מול עינינו הוא הביטחון והשקט הנפשי שלך.

 

ביטוח הדירה נחלק למספר פרקים מרכזיים:

 

      ביטוח מבנה

      ביטוח תכולה

      ביטוח צד שלישי

      ביטוח חבות מעבידים

 

ביטוח מבנה

הכיסוי במסגרת פרק זה נועד לפצות אותך כנגד סיכונים מוגדרים כגון אש, ברק, נזקי זדון, רעידת אדמה, התפוצצות, נזקי טבע, פריצה ונזקים אחרים אשר עלולים להתרחש במבנה ובחלקים הצמודים אליו (מרפסות, צנרת, שערים, גדרות וכד').

סכום הביטוח למבנה הדירה נקבע בדרך כלל כעלות בנייתה מחדש, תוך התעלמות מערך הקרקע. סכום זה מתבסס על מכפלת שטח הדירה ברוטו בעלות הבנייה למ"ר. המחיר למ"ר מושפע בין היתר מרמת הבניה, מתוספות מיוחדות ומאזור המגורים שבו נמצא הנכס.

ניתן להרחיב את ביטוח המבנה, בבנייני מגורים על קומות, בכדי לכלול גם את הערך היחסי של הקרקע.

 

ביטוח תכולה

מכסה נזקים לתכולת הדירה, כתוצאה מאירוע ביטוחי כדוגמת אש, ברק, פריצה, גניבה, שוד, זדון, התפוצצות, סערה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי צנרת ועוד.

סכום הביטוח, האמור לשקף את ערך התכולה על בסיס כינון (ערכם של כל פריטי התכולה כחדשים), נקבע על פי הצהרת המבוטח או באמצעות בדיקה שמבצע סוקר מטעם חברת הביטוח.

 

בפוליסה קיימות הרחבות וכיסויים נוספים כגון: ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך, כיסוי לשבר שמשות, מראות וכלים סניטרים, כיסוי לחפצים אישיים מחוץ לדירה ועוד.

 

מנגד, קיימים סייגים המגדירים מקרים ונזקים שאינם כלולים בביטוח, כמו כן ישנן מגבלות שונות ביחס לגבולות האחריות לגבי פריטים כגון: תכשיטים, כלי כסף, יצירות אומנות,כלי נשק, אוספים ודברי ערך אחרים, אשר לא בוטחו על בסיס הערכה מוקדמת.

במסגרת ביטוח הדירה ניתן לרכוש גם חבילות שרות שונות למקרים של נזקי צנרת, נזקים ו/או קלקולים של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, שרותי רפואה למשפחה ועוד.

 

לתשומת ליבכם, קיימת חשיבות מהותית לביצוע הערכה מוקדמת למבנה ולתכולת הדירה וזאת בין היתר מהטעמים הבאים:

  • מניעת מצב אפשרי של "תת ביטוח" העשוי להפחית את הפיצוי במקרה של נזק.

  • ביטול חלק ממגבלות הכיסוי בפוליסה הנוגעות לדברי ערך, שטיחים דברי אומנות, 
    תכשיטים וכד'.

  • מתן אפשרות קלה יותר להוכחת התביעה במקרה של נזק. 

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי

ביטוח זה תקף אוטומטית רק אם בוטחה תכולת הדירה והוא נועד להגן על המבוטח ובני משפחתו במקרה של נזק לגופו ו/או רכושו של צד שלישי הנובע ממעשה ו/או מחדל מצד המבוטח, בגינו יחויב לשלם פיצוי על פי פקודת הנזיקין. במקרה כזה תכנס חברת הביטוח לנעליו של המבוטח ותייצג אותו מול התובע ו/או נציגיו.

גבולות האחריות המקובלים במסגרת הפוליסות הקיימות בחברות הביטוח נעים בדרך כלל בין 500,000 שח' ל - 1,000,000 שח', אך ניתן להגדילם תמורת פרמיה נוספת.

 

גם אם ערכתם פוליסת ביטוח למבנה בלבד (דרך המשכנתא או באופן עצמאי), חשוב מאוד לכלול במסגרתה כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי.

 

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח זה נועד להגן עליכם במקרה של מוות, מחלה או נזק גוף, אשר ייגרמו לעובדי משק הבית שלכם (גנן, עוזרת בית, מטפלת וכד'), תוך כדי ועקב העסקתם על ידכם בעבודות הבית, כל זאת במידה שתמצאו חייבים לפצותם במסגרת חבות על פי פקודת הנזיקין.

גבולות האחריות המקובלים במסגרת הפוליסות הקיימות בחברות הביטוח נעים בדרך כלל בין 1,500,000 $ ל - 5,000,000 $.

 

כללי: הפוליסה לביטוח מבנה ותכולת הדירה הינה פוליסה תיקנית (על פי חוק חוזה הביטוח), יחד עם זאת אנו ממליצים לקרוא היטב את רשימת הפוליסה על כל ניספחיה, לרבות התנאים ודרישות המיגון ולוודא שהמצב בפועל אכן תואם באופן מלא לנידרש. 

 

אנו נלווה אותך מהרגע הראשון, החל מביצוע הערכת מבנה הדירה ותכולתה, דרך בניית תוכנית הביטוח ועד לקבלת פיצוי הולם בכל מקרה של נזק מכוסה.

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה