ביטוח רכב

ביטוח רכב

עשרות אלפי מכוניות נגנבות במדינת ישראל מידי שנה, קצב המהיר יותר מאשר בכל מדינה מערבית אחרת. כמו כן, מספר תאונות הדרכים בישראל הוא מהגבוהים בעולם המערבי, ביחס למספר התושבים באוכלוסיה. מסיבות אלו בעיקר, מהווים ביטוחי הרכב את הנתח העיקרי בענף הביטוח הכללי במדינת ישראל, הן מבחינת מספרם והן מבחינת היקפם הכספי הכולל (מעל 60%).

בין אם אתם נמצאים מאחורי ההגה ובין אם השארתם את הרכב בחניה במשך היום ו/או הלילה, חשוב שתהיה ברשותכם פוליסה מתאימה שתכסה אתכם במקרה הצורך.

     ביטוח חובה

     ביטוח צד שלישי

     ביטוח מקיף

 

ביטוח חובה: כשמו כן הוא- כל בעל רכב, במדינת ישראל ובשטחים המוחזקים, חייב על פי חוק בביטוח חובה עבור רכבו. ביטוח זה מקנה לו ו/או לאדם הנוהג ברכב, הגנה במקרה של תאונת דרכים שמעורב בה כלי הרכב המבוטח ואשר בעקבותיה נגרמו נזקי גוף לנהג ו/או לנוסעים ו/או להולכי רגל.

 

ביטוח צד שלישי: מדובר בביטוח רשות, אך בשל חשיבותו הוא נרכש כמעט על ידי כל בעל רכב. ביטוח זה מיועד לכסות את חבות המבוטח בגין נזקי רכוש השייך לצד שלישי כתוצאה משימוש ברכב.

 

גבול אחריות בפוליסה שונה מחברה לחברה, אך הוא נע בסביבות 400,000 ₪ למקרה, כמו כן תישא החברה בהוצאות משפטיות סבירות בהן יחויב המבוטח בשל מקרה ביטוח.

 

ראוי להבהיר כי ניתן להגדיל את גבול האחריות הנקוב בפוליסה בתמורה לפרמייה נוספת, כמו כן, ניתן במסגרת ביטוח זה, לרכוש גם כיסויים נוספים כגון: שירותי גרירה, ביטוח שמשות וביטול השתתפות עצמית.

 

חשוב להדגיש כי ביטוח זה אינו מכסה נזקים שנגרמו לרכבו של המבוטח עצמו.

 

ביטוח מקיף: ביטוח זה מכסה בראש וראשונה אובדן או נזק לרכב המבוטח עצמו ולאביזריו הקבועים, כתוצאה מסיכונים מוגדרים כגון: אש, התפוצצות, התנגשות, התהפכות או תאונה אחרת, פריצה וגניבת הרכב, לרבות נזקים שנגרמו בעקבות פעולות אלה ועוד.

 

ניתן לרכוש כיסויים נוספים במסגרת הפוליסה הכוללים בין היתר: ביטוח הגנה משפטית, ביטוח למתקנים שונים (מערכת שמע, פנסים מיוחדים, ספויילרים, ג'נטים מיוחדים וכד'), ביטוח שבר שמשות, ביטוח גרירה, רכב חליפי ועוד.

 

פוליסת מקיף כוללת באופן אוטומטי גם ביטוח צד שלישי הבנוי על אותן עקרונות שצוינו במסגרת ההסבר המובא לעיל לגבי ביטוח זה.

הפוליסות לביטוח מקיף לרכב פרטי ולרכב מסחרי עד 4 טון, מבוססות על תנאי פוליסה תיקנית, כפי שנקבע בחוק חוזה הביטוח התשמ"א. תנאים אלה אינם ניתנים לצמצום, אלא להרחבה בלבד, יחד עם זאת גם בפוליסות אלה קיימים חריגים שונים, הגבלות כיסוי וכן פריטים שאינם מכוסים, אלא אם הוגדר אחרת במפרט הביטוח.

בנסיבות אלה ראוי לקרוא היטב את הפוליסה על ניספחיה, לבדוק את הדרישות, החריגים, התאמת פירטי הנוהגים ברכב והמיגונים הקיימים בפועל לאלה המצויינים בפוליסה וכיו"ב, ולאמת שאתם אכן מקיימים את מלוא התנאים הנדרשים.

 

לאור המורכבות הקיימת בהגשת תביעות בביטוח רכב, אנו ב-י. פרי סוכנות לביטוח נלווה וננחה אותך לכל אורך הדרך, עד לקבלת הפיצוי הכספי המגיע לך.

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה