ביטוח עסק // נזקי רכוש

There are no items in this list

Please reload

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה

מדובר בביטוח האמור להגן מפני סיכונים שונים העשויים לגרום, בראש וראשונה, נזקים ישירים לרכוש. רכוש זה יכול לכלול מבנים מכל הסוגים, תשתיות למיניהן, מערכות, מכונות, מכשירים, ציוד, ריהוט, מלאי חומרי גלם, סחורות בתהליך עבודה, סחורה מוגמרת, רכוש לקוחות, חומרי אריזה ולמעשה כמעט כל דבר וחפץ המשמש לעסק והינו בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו של המבוטח.

 

הביטוחים העיקריים הקיימים לכיסוי הרכוש  הינם:

 • ביטוח אש מורחב הכולל בין היתר התפוצצות, ברק, רעם, נזקי נוזלים והתבקעות ועוד.

 • ביטוח פריצה ושוד.

 • ביטוח סחורה בהעברה.

 • ביטוח כספים בכספת ובהעברה.

 • ביטוח ציוד מכני הנדסי.

 • ביטוח שבר מכני.

 • ביטוח קלקול סחורה.

 • ביטוח ציוד אלקטרוני.

 • ביטוח נאמנות עובדים.

 • ביטוח נזקי טבע הכוללים: סערה, סופה, שלג, ברד, שיטפון ורעידת אדמה.

 • ביטוח מהומות, פרעות ונזק בזדון.

 • ביטוח טרור.

 • ביטוח סייבר.

 • ביטוח לוחות זכוכית (שמשות).

 

בכל אחת מפוליסות האש או מפוליסות הביטוח המשולבות המוכרות בענף, מופיעות הרחבות שונות (חלקן כרוכות בתוספת פרמיה), שהבולטות בהן הינן:

 • ערך כינון ו/או ערך קימום.

 • הוצאות פינוי הריסות.

 • הוצאות מנע והצלה.

 • אובדן דמי שכירות.

 • הרחב כל הסיכונים.

 • שחזור מסמכים.

 • נזק למכונות וציוד בשיפוץ ו/או תיקון.

 • התמוטטות מדפים.

 • חפצי עובדים.

 • שכר אדריכלים ומהנדסים.  

 • רכוש רשויות.

 • רכוש בהקמה ובהריסה.

 • רכוש תחת כיפת השמיים.

 • נזק ללוחות חשמל.

 

במקביל מופיעים בפוליסות אלה סייגים שונים לחבות המבטח, שחלקם ניתנים לביטול ו/או צמצום (לעיתים תמורת תוספת פרמיה), כאשר בכל מקרה, ראוי תמיד לבחון אותם היטב ולטפל בהם בהתאם לצורך ולאפשרויות העומדות בפנינו. 

 

חלק מהפוליסות לביטוח רכוש הינן על בסיס "כל הסיכונים", עובדה המקנה להן לכאורה יתרון מסוים על פני הפוליסות הסטנדרטיות, אם כי דווקא במפעלים ועסקים גדולים נהוג לערוך את הביטוח על בסיס פוליסת אש הכוללת את כל הכיסויים הנחוצים לעסק, במסגרתם ניתן לכלול בין היתר גם כיסוי "כל הסיכונים" בסכום מוגדר ונקוב על בסיס נזק ראשון.

 

מתוך הנתונים החלקיים המצוינים לעיל, ניתן להבין עד כמה מורכב ומסובך לערוך פוליסה לביטוח עסק שתגן עליך מפני הסיכונים הרבים העשויים לפקוד אותך וזאת עוד לפני שנגענו בכל הנושאים החשובים הקשורים להגדרות המתייחסות למהות העסק, זיקת הביטוח, שם המבוטח, עיסוקו, תאור הרכוש המבוטח, הגדרת הגבולות הגיאוגרפיים, קביעת סכומי הביטוח הנכונים ו/או גבולות האחריות, ההשתתפויות העצמיות ועוד.