"Passport Card" - ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל

נסיעה לחו"ל היא בדרך כלל דבר שכרוך בהוצאה כספית לא מבוטלת. לצערנו, מדי פעם, במהלך הנסיעה קורות תקלות בלתי צפויות אשר עלולות להעיב עליה ולעיתים גם לגרום נזק כלכלי כבד בנוסף לכאב ולעוגמת הנפש. ביטוח נסיעות לחו"ל "פספורט-כארד" מבטיח לכם שבמקרה של אירוע כזה, תוכלו לטפל בו בצורה היעילה ביותר ובמינימום נטל כלכלי.

פספורט-כארד

הביטוח הנוח והמקיף ביותר לנסיעות

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה

ביטוח נסיעות לחו"ל "פספורט-כארד" מהווה עבורכם, בראש וראשונה "גב כלכלי" בכל הקשור לאירועים רפואיים. אלו דורשים לעיתים קרובות צורך בחילוץ או פינוי לבית חולים, טיפול רפואי, הוצאות אשפוז במקרה של תאונה או מחלה ופינוי אווירי לישראל בשעת הצורך. מדובר באירועים אשר כרוכים בדרך כלל בהוצאות כספיות כבדות וללא כיסוי ביטוחי יתכן שלא תוכלו לעמוד בהן.

 

לרכישת ביטוח Passport Card לנסיעה הקרובה לחו"ל, ליחצו כאן.

 

ביטוח נסיעות לחו"ל מכסה גם אובדן או גניבה של מטען אישי.

במקרה של אובדן או גניבת מטענכם, יש לפנות לתחנת המשטרה המקומית, לפרט את נסיבות האירוע ואת תיאור החפצים שנגנבו או אבדו ולדרוש מהם אישור מתאים. חברת הביטוח תפצה אתכם, בהתאם לגבולות האחריות  ולמגבלות הקיימות בפוליסה.

לתשומת לבכם: אחד האירועים המשמעותיים המוחרגים הינו גניבת מטען או חפצים מרכב חונה, לפיכך ראוי לקחת אותם איתכם בכל פעם שעוזבים את המכונית.

 

הפוליסה מגבילה בין היתר את סכומי הכיסוי לתכשיטים ולדברי ערך אחרים. במידה ואתם לוקחים עמכם פריטים כאלו, יש להקפיד ולהודיע על כך לפני הנסיעה על מנת להקנות להם כיסוי מתאים. מנגד, מכסה הביטוח גם הוצאות כספיות שונות כגון: התייעצות עם רופא או טיפול שיניים דחוף, החזר הוצאות טיסה במקרים מוגדרים ובתנאים מוקדמים, כמו כן ניתן לרכוש, במסגרת מרבית הפוליסות, הרחבות נוספות.

 

חשוב ביותר לערוך את הביטוח מוקדם ככל האפשר, קודם לנסיעה, וזאת על מנת לשמור על זכותכם לתבוע במסגרת הפוליסה על אותם מקרים מכוסים, בגינם הייתם חייבים לבטל את נסיעתכם ועדיין לשאת בהוצאות טיסה וכד'.

 

משרדנו מתמחה במתן טיפול למקרי ביטוח חריגים ומורכבים במהירות וביעילות, דבר אשר מתגלה כחשוב ביותר בעיקר כאשר אתם נמצאים בארץ זרה. הנסיון שצברנו בענף ביטוח זה, מקנה לנו את האפשרות להעניק לכם את השירות הטוב ביותר עד שובכם לארץ בשלום.